Περιορισμοί τέλος για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ένας νέος νόμος που ανοίγει τα ηλεκτρονικά σύνορα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και   καταργεί  τα εμπόδια στο ηλεκτρονικό εμπόριο με την αποφυγή διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, τόπου διαμονής ή τόπου εγκατάστασης των πελατών εκδόθηκε,  από την  Ευρωπαϊκή Ένωση,

Πρόκειται για τον κανονισμό για την απαγόρευση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού με σκοπό την τόνωση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ πριν από το τέλος Μαρτίου του 2018, και θα αρχίσει να ισχύει εννέα μήνες μετά τη δημοσίευσή του.

Σημειώνεται, πως ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι μια πρακτική διακριτικής μεταχείρισης που αφαιρεί από πελάτες του διαδικτύου τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών από δικτυακό τόπο που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος.

Ο νέος κανονισμός αποτρέπει τις διακρίσεις για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε τιμές, πωλήσεις ή όρους πληρωμής κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες

Οι έμποροι δεν θα μπορούν πλέον να προβαίνουν σε διακρίσεις μεταξύ πελατών όσον αφορά τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, σε τρεις περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις αυτές είναι όταν ο έμπορος:

1 πωλεί αγαθά που παραδίδονται σε κράτος μέλος στο οποίο ο έμπορος προσφέρει παράδοση ή συλλέγονται σε τόπο που έχει συμφωνηθεί με τον πελάτη

2 προσφέρει υπηρεσίες που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, φιλοξενία ιστοσελίδων και παροχή τειχών προστασίας (firewalls)·

3 παρέχει υπηρεσίες που λαμβάνονται από τον πελάτη στη χώρα όπου ο έμπορος ασκεί τη δραστηριότητά του, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία, αθλητικές εκδηλώσεις, ενοικίαση αυτοκινήτων ή εισιτήρια εισόδου σε μουσικά φεστιβάλ ή πάρκα αναψυχής.

Σε αντίθεση με τις διακρίσεις ως προς τις τιμές, η διαφοροποίηση των τιμών δεν θα απαγορεύεται, έτσι ώστε οι έμποροι να είναι ελεύθεροι να προσφέρουν διαφορετικούς γενικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, και να στοχεύουν ορισμένες ομάδες πελατών σε συγκεκριμένες περιοχές.

Επιπλέον, οι έμποροι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν αγαθά σε πελάτες εκτός του κράτους μέλους στο οποίο παρέχουν παράδοση.

 Πράξεις πληρωμής

Θα απαγορεύεται η αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση πελατών σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής. Οι έμποροι δεν θα επιτρέπεται συνεπώς να εφαρμόζουν διαφορετικούς όρους πληρωμής για τους πελάτες για λόγους που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης.

Μη διακριτική μεταχείριση για την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι έμποροι δεν θα μπορούν να εμποδίζουν ή να περιορίζουν την πρόσβαση πελατών στην επιγραμμική διεπαφή τους για λόγους ιθαγένειας ή τόπου διαμονής.

Θα πρέπει να παρέχεται σαφής εξήγηση στην περίπτωση που ο έμπορος εμποδίζει ή περιορίζει την πρόσβαση πελατών ή κατευθύνει τους πελάτες σε διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής.

Παθητικές πωλήσεις

Κατά γενικό κανόνα, ο νέος κανονισμός θα υπερισχύει σε περιπτώσεις σύγκρουσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Ωστόσο, το δικαίωμα των προμηθευτών να επιβάλλουν περιορισμούς των ενεργητικών πωλήσεων δεν θα επηρεαστεί.

Σημειώνεται, πως το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ των παθητικών πωλήσεων (όταν οι πωλήσεις γίνονται κατόπιν παραγγελιών που δεν έχουν ζητηθεί) και των ενεργητικών πωλήσεων (όταν οι πελάτες γίνονται ενεργά στόχος εμπόρων λιανικής). Οι περιορισμοί των παθητικών πωλήσεων θεωρούνται γενικά ως παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, ενώ οι περιορισμοί των ενεργητικών πωλήσεων αποτελούν κοινή πρακτική η οποία απορρέει από την εμπορική ελευθερία.

Τι αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού

Αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού οι υπηρεσίες των οποίων το κύριο χαρακτηριστικό είναι η παροχή πρόσβασης σε περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η χρήση του περιεχομένου αυτού, ή η πώληση προστατευόμενων έργων πνευματικής ιδιοκτησίας σε άυλη μορφή, όπως οι υπηρεσίες συνεχούς ροής μουσικής, τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα διαδικτυακά παιχνίδια και το λογισμικό. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει ωστόσο τις ρυθμίσεις, που προαναφέρθηκαν.

Αποκλείονται και άλλες υπηρεσίες, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, των μεταφορών, της υγειονομικής περίθαλψης και τον κοινωνικό τομέα, σύμφωνα με την οδηγία περί υπηρεσιών.

Print Friendly, PDF & Email
user1Περιορισμοί τέλος για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *