Ποιοί Είμαστε

Το περιοδικό Αειφόρος-Ανάπτυξη αποτελεί τριμηνιαία έκδοση πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και οικολογικού προβληματισμού.

Τη διαχείριση της εκδοτικής εφαρμογής για την Αειφόρο-Ανάπτυξη έχει η Επιστημονική Εταιρία Ανάπτυξης της Περιφέρειας με το διακριτικό τίτλο Ypsilon, που σχεδιάζει και προωθεί δράσεις για το περιβάλλον, την εργασία, την επανένταξη, την εκπαίδευση, την ενέργεια, την επικοινωνία, με έδρα την Αθήνα.

Συμμετέχουν δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, νομικοί, πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, τεχνικοί κ.ά.

Στις συνεργασίες περιλαμβάνονται πανεπιστημιακά ιδρύματα, διεθνή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, δημόσιοι φορείς, επιμελητήρια, σύνδεσμοι, οικονομικοί φορείς, συνδικαλιστικές κοινωνικές συλλογικότητες.

Print Friendly, PDF & Email
user1Ποιοί Είμαστε