Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής από 15 Ιουνίου 2017, αποφάσισαν οι ευρωβουλευτές

Οι ευρωβουλευτές αφαίρεσαν με τη  ψήφο τους
και το τελευταίο εμπόδιο στο δρόμο για την πλήρη
κατάργηση των λιανικών χρεώσεων περιαγωγής

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πλήρης κατάργηση των λιανικών χρεώσεων περιαγωγής, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου 2017, θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να στέλνουν μηνύματα, να καλούν και να μεταφέρουν δεδομένα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και αν ταξιδέψουν, όπως ακριβώς κάνουν και στη χώρα τους, χωρίς την επιβολή επιπλέον χρεώσεων.

«Αυτό αποτελεί μία μεγάλη νίκη για τους Ευρωπαίους καταναλωτές», δήλωσε η Φινλανδή ευρωβουλευτής, εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Miapetra Kumpula-Natri. «Μπορούμε τώρα να γιορτάσουμε το γεγονός ότι από τις 15 Ιουνίου δεν θα υπάρχουν πλέον τα τέλη περιαγωγής. Οι χρήστες που ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούν να ελέγχουν τα email τους, να χρησιμοποιούν χάρτες, να ανεβάζουν τις φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να καλούν και να στέλνουν μηνύματα χωρίς επιπλέον κόστος», πρόσθεσε.

Η προϋπόθεση

Υπενθυμίζουμε, ότι  το 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2120 , ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 29 Νοεμβρίου 2015 και ο οποίος τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 531/2012 (κανονισμός περί περιαγωγής)                   .

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2120 απαιτεί την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής στην Ένωση από τις 15 Ιουνίου 2017, με την επιφύλαξη της εύλογης χρήσης των υπηρεσιών περιαγωγής και με πρόβλεψη της δυνατότητας εφαρμογής ενός μηχανισμού παρέκκλισης για λόγους βιωσιμότητας για την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής. Οι  νέοι κανόνες για τις υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής στην Ένωση αναφέρονται ως κανόνες RLAH («roam-like-at-home» – περιαγωγή με χρέωση εσωτερικού).

Η ρύθμιση σε επίπεδο λιανικής, παρότι αναγκαία, δεν αρκεί από μόνη της για την εφαρμογή των κανόνων RLAH. Προκειμένου η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής να είναι βιώσιμη σε ολόκληρη την Ένωση και να μην προκαλέσει στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού στις εγχώριες αγορές, οι εθνικές αγορές περιαγωγής χονδρικής πρέπει να είναι ανταγωνιστικές και να παρέχουν τιμές περιαγωγής χονδρικής οι οποίες επιτρέπουν στους παρόχους περιαγωγής να προσφέρουν υπηρεσίες περιαγωγής λιανικής με βιώσιμο τρόπο και χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Επιπτώσεις και στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Όπως επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σχέδιο κανονισμού, η κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα προς τη διασφάλιση ότι οι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες υποστηρίζουν τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο στόχος αυτός τονίζεται επίσης στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά η οποία καταρτίστηκε από την Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2015. Ειδικότερα, η ρύθμιση της αγοράς περιαγωγής χονδρικής για τη σύσταση της RLAH στην Ένωση θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου πολιτικής με τον οποίο επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι χάρη στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών παρέχεται πρόσβαση σε ασύρματες ευρυζωνικές υποδομές υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές σε ολόκληρη την Ένωση.

Οι συνομοθέτες αναγνώρισαν τη σημασία αυτού του στόχου για τη συνολική ψηφιακή ενιαία αγορά όταν εγκρίθηκαν οι κανόνες RLAH το 2015. Ωστόσο, δεδομένης της αλληλεξάρτησης μεταξύ των αγορών περιαγωγής χονδρικής και λιανικής, οι συνομοθέτες καθόρισαν η εφαρμογή της RLAH να υπόκειται στην έγκριση των νομοθετικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων σε επίπεδο χονδρικής, τα οποία απαιτούνται για την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής λιανικής στην Ένωση.

Η  πρόταση κανονισμού, τονίζει η Επιτροπή, έχει επομένως ως στόχο να ολοκληρώσει τους κανόνες για την περιαγωγή, ιδίως σε σχέση με τις αγορές περιαγωγής χονδρικής, και να καταστήσει δυνατή την εφαρμογή των κανόνων RLAH από τις 15 Ιουνίου 2017. Αυτό συνάδει με τους στόχους πολιτικής στους οποίους στηρίζεται ο κανονισμός περί περιαγωγής και την ευρύτερη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο εγκρίνοντας αυτό το σχέδιο κανονισμού για τα ανώτατα όρια  με 549 ψήφους υπέρ, 27 κατά και 50 αποχές ( σχέδιο κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 531/2012 σχετικά με τους κανόνες για τις αγορές περιαγωγής χονδρικής), άνοιξε το  δρόμο για την κατάργηση στις 15 Ιουνίου 2017 των πρόσθετων τελών περιαγωγής.

Νέα ανώτατα όρια για τις χρεώσεις χονδρικής

  • Φωνητικές κλήσεις: €0,032
  • Μεταφορές δεδομένων: €7,7/gigabyte (από τις 15.06.2017), €6/ gigabyte (από τις 01.01.2018), €4,5/gigabyte (από τις 01.01.2019), €3,5/ gigabyte (από τις 01.01.2020), €3/ gigabyte (από τις 01.01.2021), €2,5/ gigabyte (από τις 01.01.2022)
  • Μηνύματα κειμένου: €0,01

Μαρίνα Κουρμπέλα

Print Friendly, PDF & Email
user1Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής από 15 Ιουνίου 2017, αποφάσισαν οι ευρωβουλευτές

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *