Ένδεκα οι νικητές των βραβείων LIFE Best Awards 2015

Την εβδομάδα αυτή, κατά τη διάρκεια της Πράσινης εβδομάδας της ΕΕ —της μεγαλύτερης ετήσιας ευκαιρίας για έναν διάλογο σχετικά με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική— η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων LIFE Best Awards για το 2015.

Με τα βραβεία αυτά αναγνωρίζονται τα πλέον αποτελεσματικά και ελπιδοφόρα έργα του προγράμματος LIFE στον τομέα της προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος, η ευρεία εφαρμογή των οποίων μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στο περιβάλλον, καθώς θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και θα παρέχει σημαντικά οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες.

Τα έργα που ξεχώρισαν περισσότερο από τον κατάλογο των 50 και πλέον επικρατέστερων υποψήφιων έργων «Best LIFE projects» έλαβαν την τιμητική διάκριση «Best of the Best»

Στους 11 νικητές περιλαμβάνονται έργα από την Κύπρο, την Φινλανδία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το έργο που βραβεύθηκε στην Κύπρο είναι το “JUNIPERCY — Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των ενδημικών δασών αρκεύθου στην Κύπρο“.

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να προαγάγει και να καταστήσει δυνατή τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των αυτοχθόνων δασών αρκεύθου στην Κύπρο. Ως πρώτο βήμα έγινε χαρτογράφηση του στοχοθετημένου οικοτόπου σε τρεις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Αυτό επέτρεψε την εκτίμηση των απειλών και την ανάπτυξη σχεδίων παρακολούθησης και διαχείρισης. Τέθηκαν σε εφαρμογή συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση και την αποτελεσματική αποκατάσταση των οικοτόπων, στις οποίες περιλαμβάνονται η αναφύτευση, η περίφραξη, η απομάκρυνση της ανταγωνιστικής βλάστησης και μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της υποδομής για τη διαχείριση των επισκεπτών σε δύο από τις τρεις περιοχές, οι οποίες αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου αυτού ιδρύθηκε η πρώτη τράπεζα σπόρων για δασικά είδη στην Κύπρο και δημιουργήθηκε ένα απόθεμα αρκετών χιλιάδων δενδρυλλίων αρκεύθου τα οποία καλύπτουν τα τέσσερα είδη που συναντώνται στο νησί.

  • Ο επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, Karmenu Vella δήλωσε:

«Θερμά συγχαρητήρια στους νικητές και τους επικρατέστερους υποψηφίους των φετινών βραβείων LIFE Best Awards! Τα καινοτόμα αυτά έργα δείχνουν πώς αποτελεσματικές δράσεις μικρής κλίμακας, με τη βοήθεια της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα LIFE, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά αποτελέσματα τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν σε διασυνοριακό επίπεδο, με οφέλη για όλους. Αυτή είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία του προγράμματος LIFE για την ΕΕ —ότι δρα ως καταλύτης για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που βοηθούν στην οικοδόμηση ενός οικολογικότερου μέλλοντος».

Ιστορικό

Η Πράσινη εβδομάδα της ΕΕ για το 2016 (EUGreenWeek) επικεντρώνεται στις πολυάριθμες πτυχές των πράσινων επενδύσεων, αναδεικνύοντας χρηματοδοτικά έργα που είναι επωφελή τόσο για την οικονομία όσο και για το περιβάλλον. Η ΕΕ εφαρμόζει μια σειρά από προγράμματα χρηματοδότησης που έχουν στόχο να στηρίξουν τη μετάβαση προς ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτικό ως προς τη χρήση των πόρων και βιώσιμο. Ένα από αυτά είναι και το LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για δράσεις σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα, το οποίο εστιάζει σε επιτυχημένα πράσινα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα και να αναπαραχθούν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Print Friendly, PDF & Email
user1Ένδεκα οι νικητές των βραβείων LIFE Best Awards 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *