Μετάβαση της Ευρώπης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου

Mια δέσμη μέτρων για να επιταχύνει τη μετάβαση σε χαμηλά επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς της οικονομίας στην Ευρώπη προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Ενεργειακής Ένωσης και μιας μακρόπνοης πολιτικής για την κλιματική αλλαγή.

Το 2014 η ΕΕ συμφώνησε για μια σαφή δέσμευση: να μειώσει συλλογικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι  προτάσεις τώρα παρουσιάζουν δεσμευτικούς στόχους σε ετήσια βάση όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για τους τομείς, μεταφορών, κτιρίων, γεωργίας, αποβλήτων, χρήσης γης και δασοκομίας, ως συντελεστών στη δράση της ΕΕ για το κλίμα.

Το νέο πλαίσιο βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, οικονομικής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικής ακεραιότητας.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΕ αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση Maroš Šefčovič δήλωσε:

«Η Ενεργειακή Ένωση αποδίδει αποτελέσματα. Με τη μεταρρύθμιση που προτάθηκε πέρσι σχετικά με το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και την πρόταση που κατατίθεται σήμερα σχετικά με τους στόχους για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για τα κράτη μέλη, θεμελιώνουμε γερά το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. Στρέφουμε, επίσης, σταθερά το σύστημα των μεταφορών μας προς την κατεύθυνση των μηδενικών εκπομπών. Η δέσμη μέτρων που παρουσιάζεται σήμερα αποδεικνύει ότι κινητοποιούμε όλες τις πολιτικές μας προς την ανταγωνιστική, κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα την οποία υποσχεθήκαμε στη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση».

Ο αντιπρόεδρος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων & Ανταγωνιστικότητας Jyrki Katainen δήλωσε:

«Η στρατηγική αυτή δεν αφορά απλώς τις μεταφορές και τις εκπομπές. Καθορίζει κύριες προτεραιότητες προς την κατεύθυνση της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και δίνει σαφείς κατευθύνσεις για τους μελλοντικούς επενδυτές. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων μας που παραμένουν αμετάβλητοι – θέλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα κάνουν τη βιομηχανία μας ανταγωνιστικότερη και ικανή να προσφέρει ποιοτικές θέσεις εργασίας.»

Ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια Miguel Arias Cañete δήλωσε:

«Οι εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι που προτείνουμε είναι δίκαιοι, ευέλικτοι και ρεαλιστικοί. Ορίζουν τα κατάλληλα κίνητρα για την ενεργοποίηση επενδύσεων σε τομείς, όπως οι μεταφορές, η γεωργία, τα κτίρια και η διαχείριση των αποβλήτων».

Η αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για τις μεταφορές Violeta Bulc δήλωσε:

«Οι μεταφορές ευθύνονται για το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ευρώπη και αποτελούν κύρια αιτία ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Είναι επίσης μια ευκαιρία για εκσυγχρονισμό της οικονομίας της ΕΕ, καθώς και για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι βιομηχανίες της Ευρώπης. Η στρατηγική που εγκρίναμε σήμερα παρουσιάζει χάρτη πορείας για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και θα δώσει ώθηση στην εν λόγω μετάβαση.»

Στην ΕΕ έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες για την ευθυγράμμιση των ιδιωτικών επενδύσεων με τους στόχους για το κλίμα και την αποδοτική χρήση των πόρων. Τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ συμβάλλουν σημαντικά στην κλιματική χρηματοδότηση. Πάνω από το 50% των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής είναι συναφείς με το κλίμα.

Στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων βρίσκεται στον σωστό δρόμο προς την υλοποίηση της κινητοποίησης τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ για πρόσθετες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία μέχρι τα μέσα του 2018.

Επιπλέον, η Επιτροπή εργάζεται δραστήρια για να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ είναι ευθυγραμμισμένες με τους στόχους που αφορούν το κλίμα. Τουλάχιστον το 20% του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΕΕ προορίζεται ρητά για ενέργειες που αφορούν το κλίμα.

Ιστορικό

Τον Οκτώβριο του 2014 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ καθόρισαν ως δεσμευτικό στόχο τη μείωση των εγχώριων εκπομπών σε όλο το φάσμα της οικονομίας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990.

Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των μειώσεων εκπομπών. Προκειμένου αυτό να συμβεί με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, οι τομείς της βιομηχανίας και της παραγωγής ενέργειας που καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 43% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005.

Άλλοι τομείς της οικονομίας, όπως οι μεταφορές, τα κτίρια, η γεωργία, τα απόβλητα, η χρήση της γης και η δασοκομία θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 30% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2005.

Print Friendly, PDF & Email
user1Μετάβαση της Ευρώπης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου

Related Posts

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *