500 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση για τους μετανάστες

Με μισό δισεκατομμύριο ευρώ επιχορηγείται η Ελλάδα από την ΕΕ  την περίοδο 2014-2020  για τη διαχείριση του μεγάλου θέματος της  μετανάστευσης, μετά την έγκριση από την Επιτροπή, τις τελευταίες εβδομάδες των 23 εθνικών προγραμμάτων.

Πρόκειται, για  7 προγράμματα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης -ΤΑΜΕ (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία) και 16 προγράμματα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – ΤΕΑ (Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία).

Τα ποσά που χορηγούνται στην Ελλάδα, κατατάσσοντάς της στην τρίτη θέση, στην κατανομή των σχετικών κονδυλίων, μετά την Ιταλία και την Ισπανία, είναι, βέβαια, πολύ σημαντικά ποσά, αλλά όχι ικανά να επιλύσουν το σύνθετο αυτό πρόβλημα, το οποίο, άλλωστε έχει τεράστια ανθρωπιστική και κοινωνική διάσταση.
Θα πρέπει να συνοδεύονται από σειρά άλλων μέτρων, με το βασικότερο, αυτό της οικειοθελούς  επανεγκατάστασης.
Τι προβλέπεται για την Ελλάδα
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αθήνα,, για την Ελλάδα προβλέπονται τα εξής

 Α) Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

  • Έγκριση εθνικού προγράμματος ύψους 259,4 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα θέτει ως στόχο την αύξηση της δυνατότητας υποδοχής κατά 2 500 θέσεις μέχρι το τέλος του 2015 σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας και την επίσπευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για άσυλο. Η Ελλάδα δεσμεύεται να διευθετήσει τις συσσωρευμένες αιτήσεις που εκκρεμούν και για να ενισχύσει το σύστημα παρακολούθησης των χώρων στέγασης. Επιπλέον, η χώρα στοχεύει στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ένταξη των μεταναστών όσον αφορά την απασχόληση, την γλώσσα, την εκπαίδευση κλπ., με ιδιαίτερη μέριμνα στους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Αναφορικά με τα μέτρα επιστροφής, η Ελλάδα θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εκούσια επιστροφή καθώς και στο διατηρήσιμο χαρακτήρα της επιστροφής μέσω της αποτελεσματικής επανεισδοχής στη χώρα προέλευσης. Επίσης, η Ελλάδα προτίθεται να επενδύσει στη βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα κράτησης πριν την απομάκρυνση και στην ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης για επαναπατριζόμενους.

Β) Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας

  • Έγκριση εθνικού προγράμματος ύψους 214,8 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα θα επικεντρωθεί στη βελτίωση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), στον εκσυγχρονισμό των προξενικών υπηρεσιών, στην ορθή εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν και στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. Επιπλέον, η Ελλάδα σκοπεύει να ενισχύσει τόσο την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων όσο και την ικανότητά της για πρώτη υποδοχή. Θα ενισχυθούν οι δυνατότητες επιτήρησης των συνόρων ενώ θα βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Η αστυνομική διάσταση του ΤΕΑ περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταστολή του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, της εμπορίας ατόμων και διακίνησης ναρκωτικών, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του οικονομικού εγκλήματος. Το Ταμείο θα στηρίξει την ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων προσομοίωσης βάσει κινδύνου για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας καθώς και για τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα εφαρμόσει πρότυπα αστυνόμευσης βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών, θα οργανώσει ειδικά μαθήματα κατάρτισης και θα προάγει τη ευαισθητοποίηση για την αποτελεσματική πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο εξτρεμισμό.

Η χρηματοδότηση από το ΤΑΜΕ στηρίζει τις εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση των δυνατοτήτων υποδοχής, την εφαρμογή διαδικασιών ασύλου σύμφωνων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, την ένταξη των μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιστροφής. Η χρηματοδότηση από το ΤΕΑ συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες για βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων των κρατών μελών και της επιτήρησης (ιδίως με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών).

Η χρηματοδότηση από το ΤΕΑ χρησιμοποιείται επίσης για τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου και την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως η τρομοκρατία και η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, η διακίνηση ναρκωτικών, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, η εμπορία ανθρώπων και άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος.

 

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά με το θέμα :

«Τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα πρωτοφανείς προκλήσεις στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας και η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση με πνεύμα αλληλεγγύης. Μέσω της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για τη Μετανάστευση και της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Ασφάλεια, η Επιτροπή λαμβάνει τολμηρά μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης, την ενίσχυση της συνεργασίας και την αύξηση της ασφάλειας στην Ευρώπη έναντι του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Τα εθνικά προγράμματα που ενέκρινε η Επιτροπή παρέχουν σημαντική οικονομική βοήθεια στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να δείχνουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας.» 

Μ.Κ.

Print Friendly, PDF & Email
user1500 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση για τους μετανάστες

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *