Στον αέρα η συμφωνία για την κλιματική αλλαγή

Την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή , (UNFCCC) προβλέπει πρόταση απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ

Υπενθυμίζεται, πως κατά την 21η διάσκεψη των μερών της UNFCCC (γνωστή ως COP 21), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC εγκρίθηκε συμφωνία σχετικά με την παγκόσμια μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει την 30ή ημέρα από την ημέρα κατά την οποία τουλάχιστον 55 μέρη στη Σύμβαση, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, θα έχουν καταθέσει τις πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

Η Συμφωνία θα είναι ανοικτή για υπογραφή από τα μέρη της UNFCCC μεταξύ 22 Απριλίου 2016 και 21 Απριλίου 2017. Στις 22 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τελετή για την υπογραφή σε υψηλό επίπεδο. Σημειώνεται, πως τα μέρη της Συμφωνίας του Παρισιού στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), περιλαμβάνουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Τι προβλέπει η συμφωνία του Παρισιού

Η Συμφωνία του Παρισιού είναι ιστορικό ορόσημο για την ενίσχυση της συλλογικής δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο και την επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτική ως προς τις αλλαγές του κλίματος.

Πρόκειται για θετική εξέλιξη μετά το Πρωτόκολλο του Κιότο του 1997, που ήταν μέχρι τη Διάσκεψη του Παρισιού, η μόνη δεσμευτική νομικά συνθήκη για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και η οποία συνεπάγεται δεσμεύσεις έως τα τέλη του 2020.

Η Συμφωνία του Παρισιού θέτει έναν ποιοτικό μακροπρόθεσμο στόχο για τη μείωση των εκπομπών, ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο της διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας σε κάτω από 2°C και στη συνέχιση των καταβαλλόμενων προσπαθειών να μην υπερβεί η αύξηση τους 1,5°C. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα μέρη θα θέσουν ή θα επικαιροποιήσουν ποσοτικούς στόχους μείωσης των εκπομπών.

Από το 2023 και μετά, τα μέρη θα επανεξετάζουν την κατάσταση κάθε 5 χρόνια, βάσει των τελευταίων επιστημονικών δεδομένων και των δεδομένων εφαρμογής, όπου θα καταγράφεται η πρόοδος και θα εξετάζονται η μείωση των εκπομπών, οι προσαρμογές και η υποστήριξη.

Συνοχή με ισχύουσες διατάξεις στον τομέα πολιτικής

Ενόψει της COP 21, τα μέρη της UNFCCC παρουσίασαν τις εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς (INDC) στη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της ήταν η πρώτη μεγάλη οικονομία που κοινοποίησε τις INDC στις 6 Μαρτίου 2015, σύμφωνα με τις οποίες ο στόχος είναι τουλάχιστον 40% μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2014 για το πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030.

Προς υλοποίηση

Η ΕΕ έχει ήδη αρχίσει τη διαδικασία υλοποίησης του στόχου της μείωσης κατά 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Όσον αφορά τους τομείς που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS), η Επιτροπή ενέκρινε στις 15 Ιουλίου 2015 πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Η πρόταση αποσκοπεί στην επίτευξη του ανωτέρω σκοπού στους τομείς εκείνους που καλύπτονται από το σύστημα ETS της ΕΕ. Επίσης, το 2016 η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει προτάσεις στις οποίες θα ορίζει ποσοτικούς στόχους για τα κράτη μέλη στους τομείς εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών και θα προβλέπει πώς εντάσσουν τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τη χρήση γης, τις αλλαγές στη χρήση γης και τη δασοκομία.

Print Friendly, PDF & Email
user1Στον αέρα η συμφωνία για την κλιματική αλλαγή

Related Posts

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *