Δεν θα μένουν χωρίς θέρμανση τα φτωχά νοικοκυριά

Μια άλλη διάσταση της Ενέργειας αναπτύσσεται σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα συζητηθεί, προσεχώς, στην Ολομέλεια του Σώματος. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνδέεται με τη μείωση των εξόδων των νοικοκυριών στην ΕΕ, και την καταπολέμηση της φτώχειας.

Η έκθεση έχει στόχο να οικοδομήσει  γέφυρες μεταξύ της κοινωνικής πολιτικής και της ενεργειακής πολιτικής στον ευρωπαϊκό διάλογο.

Αναφέρει  χαρακτηριστικά ότι η ΕΕ απομακρύνεται από τον στόχο της στρατηγικής ΕΕ2020 για την καταπολέμηση της φτώχειας, ενώ  διαθέτει αναξιοποίητο δυναμικό όσον αφορά τη μείωση του μειζόνων οικιακών εξόδων των φτωχών νοικοκυριών μέσω της στόχευσης των υφιστάμενων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης στα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ενεργειακή ένδεια.

Όπως επισημαίνεται, η  εκπλήρωση του στόχου της στρατηγικής ΕΕ2020 για την καταπολέμηση της φτώχειας, και των στόχων για την ενεργειακή απόδοση, τις εκπομπές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απαιτεί από πολυάριθμους φορείς να προβούν σε περαιτέρω βήματα με τη βοήθεια διαφόρων μέσων τα οποία κινούνται ωστόσο προς την ίδια κατεύθυνση.

Η έκθεση προβάλλει ως προτεραιότητα την καλύτερη στόχευση των ταμείων της ΕΕ στα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια. Εισάγει την έννοια της επιβολής χειμερινής αναστολής της αποσύνδεσης από τη θέρμανση, η οποία θα προστατεύει τα νοικοκυριά τα οποία ήδη στερούνται την ενέργεια ή κινδυνεύουν να αποσυνδεθούν από το δίκτυο λόγω καθυστερήσεων στην πληρωμή των λογαριασμών κοινής ωφελείας.

ΦΩΤΟ: spirossoulis.com

Print Friendly, PDF & Email
user1Δεν θα μένουν χωρίς θέρμανση τα φτωχά νοικοκυριά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *